MihanGame-Fable Legends

شاید بتوان گفت ناراحت کننده ترین خبر در چند ماه گذشته، لغو پروژه محبوب Lionhead یعنی Fable Legends بوده که قرار بود برای Windows 10 و Xbox One منتشر شود.