Capture2.PNG

با سلام

جای تبلیغ وب سایت شما در این وب خالیست!!!

اگر می خواهید در این وب دیده شوید قیمت تبلیغات به صورت زیر می باشد:

پلن A : قسمت تبلیغات 112×200 ==> تبلیغ اول = ماهیانه 6000 هزار تومان - سه ماهه 15000 تومان

پلن B : قسمت تبلیغات 112×200 ==> تبلیغ دوم = ماهیانه 5000 هزار تومان - سه ماهه 12000تومان

پلن C : قسمت تبلیغات 112×200 ==> تبلیغ سوم = ماهیانه 4000 هزار تومان - سه ماهه 10000 تومان

پلن D : قسمت تبلیغات متنی (پیوندها) ==> ستون سمت چپ پایین صفحه = 2000 تومان سه ماهه 5000 تومان

برای رزو تبلیغات به ایمیل زیر با موضوع «Ads» پیام دهید:

Gmail.png