باگ مأموریت‌های روزانه در دیویژن در آپدیت آوریل رفع می‌شود

باگ مأموریت‌های روزانه در دیویژن در آپدیت آوریل رفع می‌شود. این باگ که مانع از به روز شدن مأموریت‌های روزانه بازی دیوژین می‌شد قرار است تا در آپدیت ماه آوریل... این بازی که فردا منتشر خواهد شد برطرف شود. این مأموریت‌ها از روز شنبه تغییر نکرده‌اند.

در این بازی هر بیست و چهار ساعت یک‌بار مأموریت‌ها بازی در دو سطح تغییر می‌کند و بازیکنان با انجام آنها می‌توانند امتیازات فینیکس کسب نمایند و در بازی پیشرفت کنند. به اضافه این تغییرات مرحله جدید و تغییراتی در سلاح‌های بازی ایجاد می‌شود. به روز رسانی ماه آوریل دیویژن ۱۲ آوریل به صورت رایگان در اختیار تمامی بازیکنان قرار خواهد گرفت.