Destiny 0151


پس از 13 سال همکاری با استودیوی بانجی، امروز آقای CJ Cowan اعلام کرده است قصد دارد تا “راهش را از استودیو بانجی جدا کند”. البته ایشان اعلام نکرده است قصد دارد به کدام استودیو بپیوندد یا اینکه چرا استودیو بانجی را ترک کرده است. آقای Cowan ابتدا کارش را با طراحی سینماتیک ها در هیلو 2 شروع کرد و در نسخه های 3، ODST و Halo Reach رئیس بخش سینماتیک ها بود. ایشان در عنوان “سرنوشت” رئیس بخش داستان سرایی بود و این سمت را تا ماه نوامبر 2015 نیز حفظ کرده بود.

همانگونه که پیش از این نیز دیده شده بود، این رفت و آمد ها امری عادی در استودیو های بزرگ است، همانگونه که کارگردان نسخه ی اول “اکتشاف نشده” نیز استودیو ناتی داگ را ترک کرد و به Visceral پیوست. صد البته که “سرنوشت” از داستان خوبی برخوردار نبود، اما تقریبا بر همگان روشن شده است که این عنوان داستان ناقصی داشت و آن هم به خاطر سیاست های اکتیویژن برای بسته های الحاقی بود. آنگونه که یکی از کارکنان بانجی می گوید، داستان این سری به خاطر اکتیویژن ناقص عرضه شد. در نهایت پست اینستاگرامی آقای Cowan را مشاهده فرمایید:

CJ Cowan