تاریخ انتشار «ارواح تاریک ۳» بر روی استیم مشخص شد


تاریخ انتشار «ارواح تاریک ۳» بر روی استیم مشخص شد. این بازی به صورت یکپارچه در تمامی مناطق زمانی و جغرافیایی، تحت شبکه استیم در دسترس علاقه‌مندان و بازیکنان قرار خواهد گرفت.

بازی دارک سولز از قابلیت پیش بارگذاری نیز برخوردار است. این بازی طی ساعت‌هایی که در ادامه برای شما آماده شده بر روی شبکه استیم قرار خواهند گرفت.


دوشنبه ۱۱ آوریل ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت PDT

دوشنبه ۱۱ آوریل ساعت ۶ بعد از ظهر به وقت EDT

دوشنبه ۱۱ آوریل ساعت ۱۱ شب به وقت BST

سه شنبه ۱۲ آوریل ساعت ۱۲ بامداد به وقت CEST